Rekeninguittreksels afdrukken
Betaalagenda

In het menu links ziet u de opties van Delt@web. Rechts ziet u de rekeningen waarvoor u in uw Delta Lloyd Bank-kantoor schriftelijk hebt bevestigd dat u ze met Delt@web wil raadplegen en beheren.

 

U kan de rekeningen sorteren per cliënt of per type. Klik in het ronde vakje vóór uw keuze. Met de optie 'Voorkeuren' in het menu links kan u een van beide mogelijkheden als standaard instellen.

 

Behalve de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer leest u meteen ook het type van de rekening en het saldo ervan. Voor meer informatie over de rekening klikt u op het icoon.

 

U kan ook de bewegingen op uw rekeningen controleren: klik op het tabblad 'Bewegingen' bovenaan het scherm.
Wil u een gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde stortingen en betalingen op een welbepaalde rekening? Klik dan op het rekeningnummer.

 

Het vermelde saldo houdt rekening met elke effectief uitgevoerde betaling of storting.

 

Rekeninguittreksels afdrukken

Met deze optie kan u uw rekeningafschriften ophalen, raadplegen en afdrukken. Als er nog niet opgehaalde rekeningafschriften zijn, wordt u hiervan verwittigd zodra u Delt@web opstart.

 

Om de afschriften te raadplegen en af te drukken moet u over het programma Acrobat Reader beschikken. U kan dit programma downloaden via de site van Delta Lloyd Bank (klik hiervoor op het logo van Adobe Reader onderaan het scherm Rekeningafschriften - Selectie rekeningen.

 

U kan zowel uittreksels als duplicaten raadplegen en afdrukken. Met uittreksels worden nog niet geraadpleegde originele rekeningafschriften bedoeld: Duplicaten zijn kopiëen van reeds geraadpleegde rekeninguittreksels.

 

Uittreksels – Klik op het onderwerp voor meer informatie


Duplicaten – Klik op het onderwerp voor meer informatie


Technische ondersteuning – Klik op het onderwerp voor meer informatie

 

Raadplegen en afdrukken van alle uittreksels van al uw rekeningen

Klik in het menu links op ‘REKENINGEN’. Als u nieuwe uittreksels kan raadplegen, brengt een boodschap bovenaan het scherm u hiervan op de hoogte.

 

 

Klik op ‘RAADPLEGEN’. Uw rekeninguittreksels verschijnen in een venster van Acrobat Reader. Klik op het printericoon van Acrobat Reader om ze af te drukken.

Sluit het venster van Acrobat Reader na raadpleging en eventueel afdrukken van de uittreksels. Klik op ‘GESLAAGD’ om te bevestigen dat de raadpleging goed verlopen is.

 

 

De raadpleging van de uittreksels geldt als kennisname ervan, ongeacht of u ze bij de raadpleging heeft afgedrukt of niet. Na de raadpleging zijn de originele uittreksels niet meer beschikbaar via de afschriftendrukker in het Delta Lloyd Bank-kantoor of via Delt@web.

 


Raadplegen en afdrukken van alle uittreksels van een van uw rekeningen

Klik in het menu links op ‘REKENINGEN’ en vervolgens op het icoon ‘Dossier’ rechts van het nummer van de rekening waarvan u de uittreksels wil raadplegen.

 

 

De uittreksels van de geselecteerde rekening verschijnen in een venster van Acrobat Reader. Klik op het printericoon van Acrobat Reader om ze af te drukken.

Sluit het venster van Acrobat Reader na raadpleging en eventueel afdrukken van de uittreksels. Klik op ‘GESLAAGD’ om te bevestigen dat de raadpleging goed verlopen is.

 

 

De raadpleging van de uittreksels geldt als kennisname ervan, ongeacht of u ze bij de raadpleging heeft afgedrukt of niet. Na de raadpleging zijn de originele uittreksels niet meer beschikbaar via de afschriftendrukker in het Delta Lloyd Bank-kantoor of via Delt@web.

 

Raadplegen en afdrukken van een uittreksel

Klik in het menu links op ‘REKENINGEN’ en selecteer de rekening waarvan u een uittreksel wil raadplegen.

 

Klik vervolgens op het tabblad ‘BEWEGINGEN’ en daarna op het icoon ‘Dossier’ links van het nummer van het uittreksel dat u wil raadplegen.

 

 

Het uittreksel verschijnt in een venster van Acrobat Reader. Klik op het printericoon van Acrobat Reader om het af te drukken.

 

Sluit het venster van Acrobat Reader na raadpleging en eventueel afdrukken van de uittreksels. Klik op ‘GESLAAGD’ om te bevestigen dat de raadpleging goed verlopen is.

 

 

De raadpleging van de uittreksels geldt als kennisname ervan, ongeacht of u ze bij de raadpleging heeft afgedrukt of niet. Na de raadpleging zijn de originele uittreksels niet meer beschikbaar via de afschriftendrukker in het Delta Lloyd Bank-kantoor of via Delt@web.

 

Waarom de raadpleging van uw uittreksel bevestigen

Na de raadpleging van uw uittreksel(s) moet u bevestigen dat dit goed verlopen is.

 

 

Zolang u het afdrukken van uw uittreksel(s) niet hebt bevestigd, beschouwt Delt@web de raadpleging als niet goed verlopen. De volgende keer dat u van Delt@web wil gebruikmaken, zal u opnieuw het voorstel krijgen om uw uittreksels te raadplegen.

 

Na bevestiging van de raadpleging zijn de originele uittreksels niet meer beschikbaar via de afschriftendrukker in het Delta Lloyd Bank-kantoor of via Delt@web.

 

Opgelet! Indien u de raadpleging niet binnen 3 maanden bevestigt, stuurt Delta Lloyd Bank de betrokken uittreksels automatisch en op uw kosten per post naar u op.

 

Rechtswaarde van de uittreksels die u raadpleegt en afdrukt via Delt@web

De uittreksels die u raadpleegt en afdrukt via Delt@web hebben dezelfde rechtswaarde als de uittreksels afgedrukt in een Delta Lloyd Bank-kantoor. Daarom kunt u, zodra u de raadpleging van uw uittreksels (originelen) hebt bevestigd, enkel nog duplicaten van deze uittreksels krijgen via Delt@web of enig ander kanaal.

Raadplegen en afdrukken van een duplicaat van een uittreksel

Klik in het menu links op ‘REKENINGEN’ en selecteer de rekening waarvan u een uittrekselduplicaat (een kopie) wil raadplegen.

 

Klik vervolgens op het tabblad ‘BEWEGINGEN’ en daarna op het icoon 'Dossier/Copy' links van het uittreksel waarvan u een duplicaat wil raadplegen.

 

Het uittreksel verschijnt in een venster van Acrobat Reader. Klik op het printericoon van Acrobat Reader om het af te drukken.

 

Sluit het venster van Acrobat Reader na raadpleging en eventueel afdrukken van het duplicaat.

 

NB: het icoon 'Dossier/Copy' verschijnt in een van de volgende gevallen:Terug naar Rekeninguittreksels afdrukken

Acrobat Reader is niet geinstalleerd op uw pc

Om uw rekeninguittreksels (originelen en duplicaten) via Delt@web te kunnen raadplegen en afdrukken, moet het programma Acrobat Reader op uw pc geïnstalleerd zijn. Is dit nog niet het geval, klik dan op het icoon van Acrobat Reader om het te downloaden. Dit programma heeft ook uitgebreide hulppagina’s, mocht u problemen ondervinden.

 

 

 

Acrobat Reader: goed om te weten

Indien u bij het aanklikken van de knop  "Raadplegen" geen uittreksels ziet, (of bij het consulteren van een individueel uittreksel maar wel een leeg venster van het programma  Adobe Acrobat Reader lijkt u best de instellingen na van dit programma:

Open Adobe Acrobat Reader via Start Programma's;

Kies in het Adobe Menu voor Edit (Bewerken) en nadien voor Preferences (Voorkeuren);

In de linker kolom Categories (Categorieën) selecteer Internet;

In de Web Browser Options (Opties Webbeheer), het vakje Display PDF in browser uitvinken.

Bevestig nu met OK onderaan rechts en sluit de openstaande programma's Adobe en eventueel uw internet browser. Probeer nu opnieuw.

Indien dit geen oplossing brengt probeert u best ook het volgende.

Open Internet Explorer en klik op Tools (Extra) en dan op Internet Options (Internet Opties);

Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd);

Onder het hoofdstuk Security (beveiliging) vink het vakje Do not save encrypted pages to disk (Versleutelde pagina's niet op schijf opslaan) uit.

Sluit nu Internet Explorer af en probeer opnieuw.

 

Parameters voor het afdrukken:

Sommige printers vereisen specifieke parameters voor het optimaal afdrukken van de uittreksels:

Option Page Scaling: None

Alle functies van Acrobat Reader zijn uiteraard toegankelijk: opzoeking, bewaring van het bestand...

 

Technische ondersteuning

U kan alle werkdagen van 08u00 tot 20u00, voor technische ondersteuning terecht op het nummer 070 246 646.

Terug naar Rekeninguittreksels afdrukken